Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskolenämndens möten

2021

4 januari — konstituerande möte, stängt för allmänheten
27 januari
10 februari — årsrapport 2020
24 februari — verksamhetsplan
24 mars
21 april — verksamhetsnomineringar delårsrapport mars
26 maj
16 juni

25 augusti
22 september — delårsrapport september
27 oktober
24 november
15 december — budget


På grund av covid-19 är förskolenämndens sammanträden stängda för allmänheten fram till juni 2021. Som grund för beslutet ligger Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, beslutade den 1 april 2020 (HSLF-FS 2020:12).

Enligt råden ska alla verksamheter i Sverige, däribland kommunala verksamheter, säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att undvika att flera personer samlas, begränsa antalet personer i en lokal och att undvika trängsel.

Sök handlingar och protokoll - länk till handlingar och protokoll, välj förvaltning.

Nämndens ledamöter

Politiker i förskolenämnden - länk