Förskoleförvaltningens verksamheter

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Under Förskola och familjedaghem hittar du all information om våra verksamheter.

Förskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all förskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

  • höja kvaliteten i undervisningen för barnens lärande och utveckling
  • öka likvärdigheten mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar
  • ge ett tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling​

Göteborgs Stads förskolor är uppdelade i fyra utbildningsområden med två utbildningschefer för varje område:

  • Väster
  • Öster
  • Hisingen
  • Centrum

Här hittar du våra förskolor.

Här hittar du våra familjedaghem.

Här hittar du våra öppna förskolor.