Förskoleförvaltningen i sociala medier

Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad finns i flera olika sociala medier.

Linkedin

Följ gärna förskoleförvaltningen på Linkedin. Här vill vi vill öka kännedomen om oss, både för potentiella medarbetare och för den intresserade allmänheten. Gilla sidan, dela våra inlägg och sök gärna jobb hos oss!

Podcasten Förskola 2PoddNoll

Vi bjuder in intressanta gäster och tar upp aktuella ämnen

I podcasten Förskola 2PoddNoll har vi pedagogiska samtal om förskola och digitalisering. Vi bjuder in intressanta gäster och tar upp aktuella ämnen. Podcasten leds av Stefan Osla, chef för enheten Digitalisering och innovation, och Regina Enedahlutvecklingsledare på samma enhet.

Vi pratar lärande, utveckling och digitalisering

I denna podcast pratar vi om förskolans uppdrag som bland annat är att få barn att förstå och kunna använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras lärande och utveckling. Vi pratar om vikten av källkritik redan på förskolan och om den senaste forskningen inom förskolans digitalisering. Vår ambition är att skapa en bro mellan förskolepersonal och sprida kunskap om digitaliseringens möjligheter i förskolan.Här finns alla avsnitt av Förskola2poddnoll med avsnittsbeskrivningar.

Förskola2poddnoll finns också där poddar finns, som här till exempel: Förskola2poddnoll

Facebook

Förskoleförvaltningen använder Göteborgs Stads Facebook för att dela information och kommunicera ut reportage och filmer.

Förskoleförvaltningens utvecklingsavdelning driver Facebooksidan Förskoletorget.

Några enskilda förskolor har egna Facebooksidor för att berätta om sin verksamhet.

Instagram

Några enskilda förskolor har egna Instagramkonton för att berätta om sin verksamhet.