Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Organisation och ledning

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Våra verksamheter

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Resursfördelning förskola

Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas (integritetspolicy) om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Lämna synpunkter

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Rapport om språkfrämjande insatser

Förskolan har ett viktigt uppdrag att stötta barns språkutveckling. För att lyckas med det här uppdraget arbetar Göteborgs Stads förskolor bland annat med språkfrämjande insatser. Under 2020 genomförde förskoleförvaltningen en kartläggning och fördjupande analys av dessa. Resultatet sammanställdes sedan i en rapport som du hittar längst ner på den här sidan.

Aktuellt

 • Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 13 april 2021
  Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Hon fortsätter att mobilisera för stadens barn

  Publicerad 7 april 2021
  Jämlikhetssatsningen Staden där vi läser för våra barn har närmare fem år på nacken. Nu är det fokus på att integrera insatser i ordinarie verksamhet. Med det betyder inte att det är slut på nya initiativ och idéer, tvärtom. Processledare Malin Omland satsar på att stärka professioner, nå ut i prioriterade områden och ta samverkansarbetet ett snäpp vidare. Och om Göteborg framöver blir en Unesco litteraturstad tror hon att fler dörrar till läsning kan öppnas.
 • Notiser från förskolenämnden 24 mars

  Publicerad 30 mars 2021
  Den 24 mars fick nämnden bland annat mer information om arbetet inför en ny övergripande ledningsorganisation och aktuell fastighetsinformation.
 • Läsoteket - för ökad läslust hos barnen

  Publicerad 3 mars 2021
  I dagarna lanseras en digital plattform där den som möter barn och familjer i sin verksamhet får stöd och inspiration i arbetet med att främja läsglädje. Läsoteket erbjuder idéer, verktyg och metoder för att stimulera barns språkutveckling och läslust.
 • Morängatan - en lyckad sammanslagning av förskolor

  Publicerad 1 mars 2021
  Smidigare öppningar och stängningar, jämnare åldersfördelning i barngrupperna och mer tid för planering. Andriette Enger är rektor på de sammanslagna förskolorna Morängatan 9 och 18 och lyfter fram flera fördelar med en större enhet.
 • Skyddsutrustning i förskolan

  Publicerad 29 januari 2021
  Förskoleförvaltningen rekommenderar inte en generell användning av munskydd eller visir i det dagliga arbetet. I första hand ska andra åtgärder användas för att minska risken för smittspridning, framför allt att stanna hemma vid symtom, tvätta händer och hålla avstånd.
 • Notiser från förskolenämnden 21 oktober

  Publicerad 3 november 2020
  Den 21 oktober diskuterade politikerna i förskolenämnden bland annat handlingsplan för digitalisering i förskolan, underhållsplanering för förskolor i Göteborg och förvaltningens strategi för rekrytering av förskollärare.
 • Notiser från förskolenämnden 23 september

  Publicerad 29 september 2020
  Den 23 september diskuterade politikerna i förskolenämnden bland annat omfördelningen av förskollärare i staden, delårsrapporten och att enhetsutredningen nu är igång.
 • Notiser från förskolenämnden 26 augusti

  Publicerad 31 augusti 2020
  Den 26 augusti tog politikerna i förskolenämnden bland annat beslut om nya kriterier för barnomsorg hemma och renovering av en förskola. Nämnden ställer sig också positiv till ansökningar om att bedriva förskola på intraprenad.
 • Notiser från förskolenämnden 17 juni

  Publicerad 24 juni 2020
  Den 17 juni tog politikerna i förskolenämnden bland annat beslut om att dra in godkännandet för den fristående förskolan Lär & Lek. De diskuterade även sammanslagning av enheter och en ny förskola i Lundby.
 • Notiser från förskolenämnden 27 maj

  Publicerad 3 juni 2020
  Den 27 maj tog politikerna i förskolenämnden bland annat beslut om de öppna förskolorna. De diskuterade även det ekonomiska läget i förvaltningen samt omplacering av förskollärare.
 • Förskoleförvaltningen överklagar dom om förskoleavgift

  Publicerad 8 maj 2020
  Förskoleförvaltningen överklagar tingsrättens dom gällande förskoleavgift för juli 2019. Förvaltningen anser att beslutet som togs i kommunfullmäktige i november 2018 gällande avgift för förskola i juli gäller och måste följas.