Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas (integritetspolicy) om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

I förskolan ska barnens lärande och utveckling vara i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till förskolechefen.

Aktuellt

 • Förskola lär barnen vardagsteknik

  Publicerad 23 maj 2019
  I Lundby finns en av få förskolor i landet som är inriktad på ämnet teknik. Teknikförskolan samarbetar bland annat med Volvo och Smarta Fabriker på Lindhomen för att barnen tidigt ska lära sig både mekanik och digital teknik i vardagen. - Har du teknikglasögonen på dig så ser du teknik överallt, säger Rialda Hafizovic, förskolechef.
 • Musik som ger glädje och utveckling för barnen

  Publicerad 15 maj 2019
  Barnen sjunger, dansar med sjalar och spelar instrument. Förutom glädje och rörelse utvecklas språk, kommunikation och sociala förmågor när barnen på Dragonörtsgatans förskola lär sig sånger och deltar i Lilla Allsången på Blå Stället i Angered.
 • Har du barn i förskolan eller grundskolan?

  Publicerad 4 juni 2018
  Nu är ansvaret för förskola och grundskola samlat i två nya förvaltningar. Barn och elever får samma vardag, det blir enklare för dig att nå oss. Ring oss på vårt nya nummer 031-365 09 60.