Foto: Lo Birgersson

Förskoleförvaltningen

Göteborgs förskoleförvaltning ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen samt öppna förskolorna.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 19 öppna förskolor för cirka 30 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 19 öppna förskolor för cirka 30 000 barn i Göteborg.

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Aktuellt

 • Fem förskolor utvalda för utvecklingsarbete

  Publicerad 23 november 2018
  I år kan förskolor för första gången vara med i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har påbörjat utvecklingsarbetet på fem förskolor med svåra förutsättningar. Under tre år ska förskolorna få stöd i att utvecklas med hjälp av nya metoder och verktyg.
 • Från och med 1 juli gäller nya regler när du söker till förskola i Göteborgs Stad

  Publicerad 3 juli 2018
  Förskoleförvaltningen ansvarar för att erbjuda plats i förskola eller familjedaghem inom kommunen. Det innebär bland annat att stadsdelarnas geografiska områden inte har någon betydelse vid erbjudan om plats i förskolan och att vi i första hand ska erbjuda plats vid något av vårdnadshavarnas fem önskade alternativ. Läs mer här vad de nya reglerna innebär.
 • Ny förskoleförvaltning i Göteborg

  Publicerad 2 juli 2018
  Den 1 juli tog den nya förskoleförvaltningen över ansvaret för förskolorna i Göteborg. Tidigare ansvarade varje stadsdel för sina förskolor. 2 juli sammanträdde den nya förskolenämnden för första gången. ­- Nu startar ett långsiktigt arbete för att höja kvaliteten och öka likvärdigheten för barnen i Göteborgs förskolor, säger Elisabet Nord, förskoledirektör.