Foto: Lo Birgersson

Förskoleförvaltningen

Göteborgs förskoleförvaltning ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. På denna webbplats hittar du information om organisationen. Om du som vårdnadshavare istället vill ha information om hur du ansöker om förskoleplats eller hur förskolan i Göteborgs Stad fungerar, gå in på goteborg.se/forskola.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 19 öppna förskolor för cirka 30 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 19 öppna förskolor för cirka 30 000 barn i Göteborg.

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Här kan du läsa om Göteborgs Stads resursfördelningsmodell och vad den innebär.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas (integritetspolicy) om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du vända dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till ansvarig förskolechef.

Aktuellt

  • Har du barn i förskolan eller grundskolan?

    Publicerad 4 juni 2018
    Nu är ansvaret för förskola och grundskola samlat i två nya förvaltningar. Barn och elever får samma vardag, det blir enklare för dig att nå oss. Ring oss på vårt nya nummer 031-365 09 60.