Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas (integritetspolicy) om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Aktuellt

 • Faktura för förskoleplats i juli har inte skickats ut

  Publicerad 16 augusti 2019
  Fakturan för plats i förskola skickades inte ut i juli. Det beror på ett misstag av förvaltningen och vi beklagar det. Vi återkommer med information så fort vi vet när fakturan kommer att skickas ut.
 • Barnen utforskar odling och hållbarhet med utepedagog

  Publicerad 5 juli 2019
  På många förskolor i Göteborgs Stad får barnen odla både inomhus och ute på gårdarna. På förskolan Klåvavägen har rektorn gått steget längre och anställt en utepedagog med särskilt uppdrag att tillsammans med barnen utforska odling, hållbarhet och natur.
 • Tydlig utveckling hos barn på resursförstärkt förskola

  Publicerad 26 juni 2019
  – Vi har lyckats med barn som ingen annan har lyckats med, säger Vesna Janevska, förskollärare på den resursförstärkta avdelningen Violen på Kummingatan. På avdelningen går barn som har särskilda behov. Det handlar om barn som har någon form av autism eller som har inlärningssvårigheter eller språksvårigheter.