Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten, om inget annat anges. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas (integritetspolicy) om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Aktuellt

 • Så agerar förskoleförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 24 maj 2020
  Vi vet att det finns oro för smitta när det gäller coronaviruset covid-19. Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Förskoleförvaltningen överklagar dom om förskoleavgift

  Publicerad 8 maj 2020
  Förskoleförvaltningen överklagar tingsrättens dom gällande förskoleavgift för juli 2019. Förvaltningen anser att beslutet som togs i kommunfullmäktige i november 2018 gällande avgift för förskola i juli gäller och måste följas.
 • Rödboavtalet slutar att gälla 1 juli 2021

  Publicerad 30 april 2020
  Göteborgs Stad och Kungälvs kommun har gemensamt beslutat att avsluta de delar av Rödboavtalet som handlar om förskola och skola från och med den 1 juli 2021. Rödboavtalet har inneburit att barn och elever från Rödbo är garanterade att få plats i förskola och skola i Kungälv om de önskar det. Vårdnadshavare med barn placerade i förskola och skola i Kungälv får information om beslutet hemskickat.
 • Notiser från förskolenämnden 22 april

  Publicerad 30 april 2020
  På nämndsmötet den 22 april tog politikerna bland annat beslut om förskola på obekväm arbetstid, organisering av intern service inom förskoleförvaltningen och uppsägning av Rödboavtalet.
 • Ny finskspråkig förskola på Hisingen

  Publicerad 23 april 2020
  Till hösten startar förskoleförvaltningen finskspråkig verksamhet i en nybyggd modern förskola i Lillhagsparken.
 • Notiser från förskolenämnden den 25 mars

  Publicerad 6 april 2020
  Den 25 mars träffades förskolenämndens politiker.
 • Notiser från förskolenämnden den 26 februari

  Publicerad 9 mars 2020
  På nämndsmötet den 26 februari tog politikerna bland annat beslut om förskolenämndens verksamhetsplan och gav den fristående förskolan Lär & Lek tillfälligt verksamhetsförbud.
 • Förskoleförvaltningens årsrapport är här

  Publicerad 10 februari 2020
  2019 avslutades med en budget i balans för förvaltningen som helhet, samtidigt som rektorerna nu erbjuds ett likartat stöd och placeringar av barn sker på ett rättssäkert och likartat sätt över hela staden. Nu är årsrapporten med tillhörande kvalitetsrapport för 2019 här.
 • Projekt har gett fler händer i förskolan och en väg in för Yehia

  Publicerad 13 december 2019
  – Det är barnen som gett mig stora delar av språket, säger Yehia Khazaal. I projektet Hand i hand har Yehia Khazaal, som kom från Syrien för drygt ett år sedan, fått arbeta på en svensk arbetsplats och en viktig språkträning. På Förskolevägen 3 har Yehias arbete inneburit en välbehövlig avlastning och en extra resurs i det dagliga arbetet på förskolan.
 • Förskolan sätts på kartan på Gymnasiedagarna & Future Skills

  Publicerad 9 oktober 2019
  Den 8-10 oktober medverkar förskoleförvaltningen på arbetsmarknadsmässan Future Skills på Svenska Mässan. Förskoleförvaltningen medverkar för att sätta förskolan på kartan och att få besökarna intresserade av att i framtiden arbeta med barnen i Göteborgs Stad.
 • Effektivare vikarieförsörjning med ny bemanningsenhet

  Publicerad 1 oktober 2019
  Den första oktober startar en ny gemensam bemanningsenhet för förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Den nya enheten ska förenkla och effektivisera vikarieförsörjningen och är en satsning för att få en högre kvalitet och mer kontinuitet för barn och elever i för- och grundskolan.