Mötestider i fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren. Sammanträdet börjar kl 13.30.

Nämndens sammanträden 2021

måndagen den 8 februari
måndagen den 15 mars
måndagen den 19 april
måndagen den 24 maj
måndagen den 14 juni
måndagen den 30 augusti
måndagen den 20 september
måndagen den 18 oktober
måndagen den 15 november
måndagen den 13 december

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndhandlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden

Politiker i fastighetsnämnden

Fastighetskontoret