Fastighetskontorets hyresportal

Hyresportalen är till för dig som är hyresgäst på fastighetskontoret. Här hittar du som är hyresgäst information om ditt hyresavtal, och du kan hantera dina kontaktuppgifter, byta lösenord, skapa felanmälan samt följa dina ärenden.

Fastighetskontorets hyresportal

Blankett för tillfällig hyresrabatt 
(Ansökan om hyresstöd för lokalhyresgäster)

Ansökan om hyresstöd för lokalhyresgäster

Regeringen har beslutat att återinföra det statliga hyresstödet och Fastighetskontoret avser att tillämpa det. Vi vill ha er ansökan om detta senast 30 April

Därefter går Fastighetskontoret igenom ansökningshandlingen och gör en ekonomisk analys. Senast den 31 maj ska ett avtal om hyresrabatt ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Hur är hyresstödet utformat? 

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna som drabbat många företag har regeringen tagit beslut om ett statligt stöd för lokalhyresgäster. Det är samma typ av hyresstöd som gick att söka under 2020. Den här gången handlar det om perioden januari-mars 2021 där du som hyresgäst kan beviljas hyresrabatt. Eventuellt kan i ett senare skede även perioden april- juni komma att omfattas.

Vem kan ansöka?

Om stödet riktar sig till företag i särskilt utsatta branscher som detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd. 

Vilka som omfattas av stödet baseras på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, dvs den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod ändå kan

omfattas om man är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Den fullständiga listan på branscher finns på regeringen.se.

Om beslut fattas av regeringen, vad krävs för att få hyresstöd? 

  • Det ska finns ett befintligt hyresförhållande sedan senast den 31 december 2020.  
  •  Stödet betalas ut under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021.   
  • Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast 31 maj 2021. 

Hur ansöker vi om hyresstöd?

Vi behöver få in ekonomiskt underlag från er, enligt specifikationen nedan, för att kunna göra en individuell bedömning och en skyndsam behandling. 

För att ansöka om hyresrabatt behöver vi få in följande från er som hyresgäst: 

  • Balans- och resultatrapport för 2019 och 2020 samt beslut på omsättningsstöd/omställningsstöd. 
  • Omsättningssiffror för 2019 och 2020.  
  • Övrig dokumentation som styrker hur företaget påverkats av coronakrisen. 
  • Vilka åtgärder företaget själva gör för att förbättra situationen – handlingsplaner, personalneddragning, tillskjutande av eget kapital etc.

Sista ansökningsdag

För att Fastighetskontoret ska ha möjlighet att hinna upprätta avtal och skicka in alla ansökningar till länsstyrelsen inom utsatt tid måste vi få in era ansökningar, inklusive underlag, senast 30 april. Att ansökningarna kommer in i tid är en förutsättning för att stödet ska betalas ut. 

Om ni planerar att söka stöd för er verksamhet, vänta inte utan skicka in så snart som möjligt. Ansökningar som inkommer efter detta datum kan inte garanteras hantering. Var noga med att få med det underlag som efterfrågas – utan det kan vi inte behandla er ansökan.