Rutiner för utbildningsanordnare - kurser efter 2019

Rutinerna gäller för utbildningsleverantörer/-anordnare som arbetar enligt avtal gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.

Avstängning

Rutin

Blankett - Underlag för beslut om tillfällig avstängning

Byte av utbildningsanordnare, grupp eller kurs

Rutin

Byte till särskild undervisningsgrupp

Rutin

Elevens pedagogiska planering

Rutin

Blankett - Underlag för revidering av kursslut, sfi

Internantagning

Rutin

Blankett - Internantagning

Klagomålshantering

Rutin

Blankett - Klagomål

Blankett - Anmälan av kränkande behandling

Namnstandard för grupper i Alvis

Rutin

Nationella prov

Rutin

Blankett - leveransframställan

Blankett - leveransreversal

Närvaro, frånvaro och beviljad ledighet

Rutin

Prövning

Rutin

Registrering av kurspaket

Rutin

Registrering av status i Alvis

Rutin

Registrering och hantering av betyg och intyg

Rutin

Blankett - Dokumentation vid ändring av betyg

Blankett - Leveransframställan

Blankett - Leveransreversal

Skyddade personuppgifter

Rutin

Studerandeflytt till annan kommun

Rutin

Särskilt stöd

Rutin

Registrering i Alvis av särskilt stöd

Blankett - Ansökan särskilt stöd Nivåstöd 1 gy-gruv

Blankett - Ansökan särskilt stöd Nivåstöd 2 gy-gruv

Blankett - Ansökan särskilt stöd Nivåstöd 1 sfi max 36 timmar

Blankett - Ansökan särskilt stöd Nivåstöd 2 sfi max 36 timmar

Utbildningens upphörande

Rutin

Blankett - Dokumentation vid utbildningens upphörande

Validering

Rutin

Intyg efter validering

Verksamhetsförlagt lärande — vfl

Rutin

Blankett - avtal om verksamhetsförlagt lärande

Blankett - redovisning av verksamhetsförlagt lärande

Åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Rutin

Blankett - Anmälan av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier