Riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare - kurser efter juli 2015

Här hittar du riktlinjer och rutiner för utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare som utförs på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Dessa riktlinjer och rutiner gäller kurser som startat efter 1 juli 2015.

Utbildning i svenska för invandrare

Riktlinjer

Ansökan om särskild utbildningsgrupp TOP (33,1 kB)

Betygsättning och registrering av betygsdatum (50,6 kB)

Byte av kurs eller utbildningsanordnare (57 kB)

Disciplinära åtgärder - trygghet och studiero (53,6 kB)

Elevens pedagogiska planering (57,8 kB)

Hantering av skyddade uppgifter (53,3 kB)

Intern antagning - utbildningsanordnaren antar (43,0 kB)

Närvarorapport/frånvarorapport (52,3 kB)

Bilaga 1: Månadsredovisning (444 kB)

Bilaga 2: Närvarorapport (67,6 kB)

Statusregistrering (52,5 kB)

Studerandeflytt till annan kommun (49,6 kB)

Särskilt stöd (51,8 kB)

Tilläggsansökan/tilläggsantagning (65,3 kB)

Timtak och timtilldelning (73,7 kB)

Utbildningens upphörande (50,3 kB)

Verksamhetsförlagd SFI (VFL-plats) (56,5 kB)

Bilaga: Avtal

Återtagning till kurs där elev tidigare fått betyget F (55,1 kB)

Rutiner

Disciplinära åtgärder - tidsbegränsad eller icke tidsbegränsad avstängning (63,8 kB)

Frånvaro och beviljad ledighet (53,2 kB)

Genomsnittstider för antal timmar till betyg (79,4 kB)

Hantering av skyddade uppgifter (53,2 kB)

Kursbyte till särskild undervisningsgrupp 2 (64,0 kB)

Kurskonferensregistrering SFI (50 kB)

Namnstandard i Alvis (55,0 kB)

Särskilt stöd (57,5 kB)

Blankett: Ansökan särskilt stöd sfi och gruv (542 kB)

Tillgång till utbildningsanordnarens lärplattform (50,4 kB)

Upprättande av handling för elevklagomål (50,5 kB)

Utbildningens upphörande (52,5 kB)

Utgång på VFL-plats (52,1 kB9

Ändring av betyg (57,3 kB)

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Riktlinjer

Betygssättning och registrering av betygsdatum (52,0 kB)

Byte av kurs eller utbildningsanordnare (53,4 kB)

Disciplinära åtgärder - trygghet och studiero (52,8 kB)

Elevens pedagogiska planering (45,0 kB)

Frånvaro och beviljad ledighet (57,0 kB)

Hantering av skyddade personuppgifter (54,8 kB)

Intern antagning - utbildningsanordnaren antar (170 kB)

Närvarorapport/frånvarorapport (50,7 kB)

Bilaga 1: Månadsredovisning (444 kB)

Bilaga 2: Närvarorapport (67,6 kB)

Prövning hos utbildningsanordnare under pågående studier

Statusregistrering (55,4 kB)

Studerandeflytt till annan kommun (52,4 kB)

Särskilt stöd (52,7 kB)

Tilläggsansökan/tilläggsantagning (65,3 kB)

Utbildningens upphörande (50,5 kB)

Återantagning till kurs (50,1 kB)

Rutiner

Namnstandard för grupper i Alvis (55.0 kB)

Orienteringskurs för studieplanering på kurspaket (50,1 kB)

Registrering av studieuppehåll (107 kB)

Särskilt stöd Nivå 1 (54,8 kB)

Blankett: Ansökan särskilt stöd Nivå 1 gruv och gy (64,7 kB)

Blankett: Ansökan särskilt stöd Nivå 2 gruv och gy (98,1 kB)

Blankett: Ansökan särskilt stöd sfi och gruv (542 kB)

Tidsbegränsad och icke tidsbegränsad avstängning (54,7 kB)

Tillgång till utbildningsanordnarens lärplattform (50,4 kB)

Upprättande av handling för elevklagomål (50,5 kB)

Utbildningens upphörande (52,5 kB)

Ändring av betyg (52,6 kB)