Riktlinjer och rutiner

Under hösten 2019 gäller fortsatt riktlinjer och rutiner kopplade till avtalet Mångfald och kvalitet. Utbildningsanordnare som arbetar under avtalet Vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling ombeds använda gällande riktlinjer och rutiner. I de fall oklarheter uppstår kontaktas respektive rektor på Arbetsmarknad- och vuxenutbildning.

Här hittar du den riktlinje som reglerar ansvarsfördelningen mellan utbildningsanordnaren och Arbetsmarknad och vuxenutbildning vad det gäller marknadsföring.