Riktlinjer och rutiner

Rutinerna gäller för utbildningsanordnare som arbetar enligt avtal gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.

Här hittar du den riktlinje som reglerar ansvarsfördelningen mellan utbildningsanordnaren och Arbetsmarknad och vuxenutbildning vad det gäller marknadsföring.