Riktlinjer och rutiner

Här hittar du riktlinjer och rutiner för utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare som utförs på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Dessa riktlinjer och rutiner gäller kurser som startat efter 1 juli 2015.

Här hittar du den riktlinje som reglerar ansvarsfördelningen mellan utbildningsanordnaren och Arbetsmarknad och vuxenutbildning vad det gäller marknadsföring.