Riktlinjer och rutiner

Här hittar du den riktlinje som reglerar ansvarsfördelningen mellan utbildningsanordnaren och Arbetsmarknad och vuxenutbildning vad det gäller marknadsföring.