Riktlinjer och rutiner

Rutiner för utbildningsanordnare - kurser efter 2019

Rutinerna gäller för utbildningsleverantörer/-anordnare som arbetar enligt avtal gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.

Riktlinje för utbildningsanordnare - marknadsföring

Här hittar du den riktlinje som reglerar ansvarsfördelningen mellan utbildningsleverantören/-anordnaren och Arbetsmarknad och vuxenutbildning vad det gäller marknadsföring.