Politiker i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning