Mötestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att lyssna till politikernas överläggningar och beslut.

Sammanträdestider 2019

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Rosenlundsgatan 8, våning 6, klockan 14.30 om inte annat anges.

5 februari
26 mars
23 april
20-21 maj (inklusive budgetkonferens)
11 juni
20 augusti
24 september
22 oktober
26 november
10 december

Handlingar

Handlingar till nämndens sammanträden hittar du under Nämndhandlingar