Mötestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår av kallelsen/föredragningslistan.

Mötena tills vidare är stängda för allmänheten på grund av covid-19.

Sammanträdesdatum 2021

9 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

23 november

15 december

Handlingar

Handlingar till nämndens sammanträden hittar du under Nämndhandlingar