Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Här hittar du politikerna i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att lyssna till politikernas överläggningar och beslut.

Här kan du söka efter nämndens handlingar och protokoll.