Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Här hittar du politikerna i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämndens uppdrag regleras i reglementet som beslutas av kommunfullmäktige.

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår av kallelsen/föredragningslistan. Mötena är öppna för allmänheten som kan sitta med och lyssna, förutom när eventuella sekretessärenden behandlas.

Här kan du söka efter nämndens handlingar och protokoll.