Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

Förvaltningsdirektör

Andreas Lökholm
Telefon: 031-368 60 39 | 072-539 64 96
E-post: andreas.lokholm@arbvux.goteborg.se

Staben

Staben bereder frågor till ledningsgruppen och koordinerar huvudverksamhetsfrågor, förvaltningsövergripande utredningar, ansvarar för verksamhetsstatistik, EU-frågor och stödjer förvaltningens utvecklingsarbete. Staben har vidare en förvaltningsövergripande roll i upphandlingsarbetet och en samordnande roll vad det gäller uppföljningsrapporter, årsrapporter och bokslut.

Kathrin Ahlstedt, stabschef
Telefon: 031-368 30 57 | 073-078 77 41
E-post: kathrin.ahlstedt@arbvux.goteborg.se

HR och kansli

Personalenheten utvecklar arbetsorganisation och ledarskap. Den arbetar med lönepolitik och personalsociala frågor. Enheten arbetar också med miljö-, genus- och mångfaldsfrågor.

Karin Bryngelsson, HR- och kanslichef
Telefon: 031-368 14 21 | 073-666 25 56
E-post: karin.bryngelsson@arbvux.goteborg.se

Ekonomi och inköp

Ekonomienheten samordnar den ekonomiska redovisningen, sammanställer budget. Inköpsavdelningen samordnar förvaltningens samtliga inköp och ansvarar för upphandlingar och avtal.

Peter Walton, ekonomichef
Telefon: 031-368 30 87 | 073-078 77 20
E-post: peter.walton@arbvux.goteborg.se

Kommunikation och IT

Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation på både strategisk och operativ nivå. Avdelningen ansvarar också för samtliga IT-frågor på både strategisk och operativ nivå.

Ann Flyning, kommunikations- och it-chef
Telefon: 031-368 14 50 | 070-512 01 12
E-post: ann.flyning@arbvux.goteborg.se

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar för att fler göteborgare ska få och behålla ett arbete genom ett individinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt med arbetsmarknadens behov i fokus. Avdelningen ska också samordna arbetsmarknadsinsatserna med utbildningsavdelningen. Avdelningen består av fyra Kompetenscenter och Centrum för arbetsmarknadsinsatser.

Avdelningschef: vakant

Linda Högbacka, områdeschef Centrum för arbetsmarknadsanställningar
Telefon: 031-368 60 45 | 072-255 89 08
E-post: linda.hogbacka@arbvux.goteborg.se

Elin Jartun, områdeschef Kompetenscenter
Telefon: 031-368 31 08 | 073-910 20 01
E-post: elin.jartun@arbvux.goteborg.se

Karim Zendegani, enhetschef Kompetenscenter Angered och Kompetenscenter Hisingen
Telefon: 031-368 60 53 | 072-255 70 29
E-post: karim.zendegani@arbvux.goteborg.se

Martina Löfås, enhetschef Kompetenscenter Centrum-Väster och Kompetenscenter Öster
Telefon: 031-368 60 73 | 072 856 52 22
E-post: martina.lofas@arbvux.goteborg.se

Utbildning

Avdelningen planerar och beställer den utbildning förvaltningen erbjuder. Avdelningen prioriterar ansökningar och antar sökande. Den arbetar med pedagogisk utveckling i samverkan med de upphandlade skolorna.

Johan Roos, avdelningschef
Telefon: 031-368 30 11 | 070-360 83 97
E-post: johan.roos@arbvux.goteborg.se

Anita Ahlman, enhetschef Utbildningsenheten (tjänstledig) och processledare för upphandlad vuxenutbildning
Telefon: 031-368 31 04
E-post: anita.ahlman@arbvux.goteborg.se

Charlotte Landehag, enhetschef Antagning och administration
Telefon: 031-368 60 75
E-post: charlotte.landehag@arbvux.goteborg.se

Jamileh Mobaser, t.f. enhetschef Utbildningsenheten
Telefon: 031-368 30 64
​E-post: jamileh.mobaser@arbvux.goteborg.se

Annika Bergström, rektor
Telefon: 031-368 30 68
E-post: annika.bergstrom@arbvux.goteborg.se

Stina Balheden, rektor
Telefon: 031-368 60 76
E-post: stina.balheden@arbvux.goteborg.se

Stina Johansson, rektor
Telefon: 031-368 30 74
E-post: stina.johansson@arbvux.goteborg.se

Yvette Nurminen, rektor
Telefon: 031-368 30 79
E-post: yvette.nurminen@arbvux.goteborg.se

Richard Renström, rektor
Telefon: 031-368 30 88
E-post: richard.renstrom@arbvux.goteborg.se

Karin Sjödin, rektor
Telefon: 031-368 30 51
E-post: karin.sjodin@arbvux.goteborg.se

Vägledning

Avdelningen ansvarar för studerandeservice och studievägledning

Mia Strand, avdelningschef
Telefon: 031-368 30 27 | 073-078 77 11
E-post: mia.strand@arbvux.goteborg.se

Catarina Gustafsson, enhetschef Vägledningsenhet Haga
Telefon: 031-368 31 06 | 073-910 20 04
E-post: catarina.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Niklas Helleren, enhetschef Vägledningsenhet Linné
Telefon: 031-368 31 07 | 072-855 47 82
E-post: niklas.helleren@arbvux.goteborg.se

Tove Westerberg, enhetschef Vägledningsenhet Vasa
Telefon: 031-368 30 90 | 073-078 83 72