Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

Förvaltningsdirektör

Andreas Lökholm
Telefon: 031-368 60 39 | 072-539 64 96
E-post: andreas.lokholm@arbvux.goteborg.se

Staben

Staben bereder frågor till ledningsgruppen och koordinerar huvudverksamhetsfrågor, förvaltningsövergripande utredningar, ansvarar för verksamhetsstatistik, EU-frågor och stödjer förvaltningens utvecklingsarbete. Staben har vidare en förvaltningsövergripande roll i upphandlingsarbetet och en samordnande roll vad det gäller uppföljningsrapporter, årsrapporter och bokslut.

Kathrin Ahlstedt, stabschef
Telefon: 031-368 30 57 | 073-078 77 41
E-post: kathrin.ahlstedt@arbvux.goteborg.se

HR och kansli

Personalenheten utvecklar arbetsorganisation och ledarskap. Den arbetar med lönepolitik och personalsociala frågor. Enheten arbetar också med miljö-, genus- och mångfaldsfrågor.

Karin Bryngelsson, HR- och kanslichef
Telefon: 031-368 14 21 | 073-666 25 56
E-post: karin.bryngelsson@arbvux.goteborg.se

Ekonomi och inköp

Ekonomienheten samordnar den ekonomiska redovisningen, sammanställer budget. Inköpsavdelningen samordnar förvaltningens samtliga inköp och ansvarar för upphandlingar och avtal.

Peter Walton, ekonomichef
Telefon: 031-368 30 87  |  073-078 77 20
E-post: peter.walton@arbvux.goteborg.se

Kommunikation och IT

Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation på både strategisk och operativ nivå. Avdelningen ansvarar också för samtliga IT-frågor på både strategisk och operativ nivå.

Ann Flyning, kommunikations- och it-chef
Telefon: 031-368 14 50 | 070-512 01 12
E-post: ann.flyning@arbvux.goteborg.se

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar för att fler göteborgare ska få och behålla ett arbete genom ett individinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt med arbetsmarknadens behov i fokus. Avdelningen ska också samordna arbetsmarknadsinsatserna med utbildningsavdelningen. Avdelningen består av fyra Kompetenscenter och Centrum för arbetsmarknadsinsatser.

Carina Falkewall, avdelningschef
​Telefon: 031-368 14 63 | 070-785 29 22
E-post: carina.falkewall@arbvux.goteborg.se 

Centrum för arbetsmarknadsanställningar

Linda Högbacka, områdeschef 
Telefon: 031-368 60 45 | 072-255 89 08
E-post: linda.hogbacka@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 1

Sofia Gustafson, enhetschef
Telefon: 072-856 75 49
E-post: sofia.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 2

Jonas Balte, enhetschef
Telefon: 073-746 15 92
E-post: jonas.balte@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter

Elin Jartun, områdeschef Kompetenscenter
Telefon: 031-368 31 08 | 073-910 20 01 
E-post: elin.jartun@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter Angered och Kompetenscenter Hisingen

Martin Larsson, enhetschef 
E-post:  martin.larson@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter Centrum-Väster och Kompetenscenter Öster

Martina Löfås, enhetschef 
Telefon: 031-368 60 73 | 072-856 52 22
E-post: martina.lofas@arbvux.goteborg.se

Utvecklingsenheten

Ann Malmsten, t.f. enhetschef
Telefon: 031-368 14 08 | 073-654 02 57
E-post:  ann.malmsten@arbvux.goteborg.se

Vuxenutbildningsavdelningen

Avdelningens uppdrag:

 • Planera, samordna och beställa och utvärdera insatser inom vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsområdet samt att arbeta med pedagogisk utveckling i samverkan med de upphandlade skolorna.
 • Avdelningen ska också ansvara för studerandeservice, studie- och yrkesvägledning och uppsökande verksamhet som bland annat innebär rekrytering av presumtiva studerande.
 • Med Utvecklingsenheten skapa en fungerande insatskedja bestående av skräddarsydda insatser och reguljär utbildning för att möjliggöra för vidare studier, etablering på arbetsmarknaden eller utveckling av kompetenser hos göteborgarna.

Mia Strand Wessling, avdelningschef, skolchef
Telefon: 031-368 30 27 | 073-078 77 48
E-post: mia.strand.wessling@arbvux.goteborg.se

Ulf Petersson, områdeschef
Telefon: 031-368 14 69
E-post: ulf.petersso@arbvux.goteborg.se

Utbildningsenheten

Jamileh Mobaser, enhetschef
Telefon: 031-368 30 64
E-post: jamileh.mobaser@arbvux.goteborg.se

Rektorer

Rektor

Ansvarsområden

Utbildningsanordnare

Stina Balheden
stina.balheden@arbvux.goteborg.se

 • Kurspaket – gymnasial yrkesutbildning:
  • Barn och fritid
  • Handel och administration
  • Hotell och turism (Restaurang och livsmedel)
  • Vård och omsorg
 • ABF
 • Cuben
 • Lernia
 • MoA Lärcentrum
 • Studium

Annika Bergström
annika.bergstrom@arbvux.goteborg.se
 • Vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • Svenska för invandrare, sfi
 • Lärvux
 • Resursreamet
 • Folkuniversitetet
 • Studium
 • Iris Hadar
Cecilia Björkquist
cecilia.bjorkquist@arbvux.goteborg.se
 • Högskoleförberedande gymnasiala kurser
 • ABF
 • Folkuniversitetet
 • Hermods
 • Eductus
 • Studium
Stina Johansson
stina.johansson@arbvux.goteborg.se
 • Kurspaket gymnasial yrkesutbildning:
  • Bygg och anläggning
  • El och energi
  • Fordon och transport
  • Industriteknik
  • Trädgård
  • VVS och fastighet
  • Restaurang och livsmedel 
 • GTC/UBF Göteborgs tekniska college
 • MTGF/UBF Motorbranschens tekniska gymnasium
 • Bräcke/UBF
 • Studium
 • Veldi
 • Movant
Yvette Nurminen
yvette.numinen@arbvux.goteborg.se
 • Samordning av antagningen
 • Överklaganden/klagomål
 • Betyshantering
 • Riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare
Tar över ansvaret för Stina Johanssons uppdrag juni 2020.
Karin Sjödin
karin.sjodin@arbvux.goteborg.se
 • Svenska för invandrare, sfi
 • Vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • ABF
 • Eductus
 • Cuben
 • Hermods

Vägledningsenhet Haga

Catarina Gustafsson, enhetschef 
Telefon: 031-368 31 06 | 073-910 20 04
E-post: catarina.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Vägledningsenhet Linné

Niklas Helleren, enhetschef 
Telefon: 031-368 31 07 | 072-855 47 82
E-post: niklas.helleren@arbvux.goteborg.se

Kartläggning

Charlotte Landehag, enhetschef
Telefon: 031-368 60 75
E-post: charlotte.landehag@arbvux.goteborg.se

Antagning och information

Tove Westerberg, enhetschef 
Telefon: 031-368 30 90 | 073-078 83 72
​E-post: tove.westerberg@arbvux.goteborg.se