Projekt Plus

Projekt Plus, i samverkan med Kompetenscenter, utforskar ett arbetssätt för matchning på arbetsmarknaden - där ett nära stöd för både arbetsgivare och arbetstagare är centralt. Målet är att fler företagare ska hitta rätt kompetens och fler göteborgare ska få jobb.

Projekt Plus vänder sig dels till företag som har rekryteringsbehov, dels till arbetssökande som är inskrivna på stadens Kompetenscenter, det vill säga arbetssökare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har försörjningsstöd.  

Projektets tre hörnstenar

  • Företagens behov. Projekt Plus analyserar det tillsammans med företagen, stöttar företagaren att ta fram en kravprofil, som ligger till grund för att hitta rätt person. Erfarenhet visar att det ofta finns vinster i att tänka bredare kring vad kompetens är.
  • Skräddarsydda insatser. Insatser för den arbetssökande, som stärker och utvecklar deras kompetens, så att de möter det behov som finns på arbetsplatsen. Projekt Plus skräddarsyr utbildningsinsatser, anordnar stödinsatser och synliggör varje enskild individs generella kompetens genom en etablerad metod för validering. Även företagsrepresentanterna har möjlighet att ta del av kompetenshöjande insatser.
  • Nära stöd på arbetsplatsen. Under hela anställningsperioden finns Projekt Plus som ett nära stöd, för såväl företaget som för den som söker arbete. Det finns också en gemensam kontaktperson, täta uppföljningar och snabba, enkla beslutsvägar.

Projektets förväntade resultat är:

  • 120 deltagare
  • 75 personer i arbete
  • 75 % av deltagarna som startat i projektet har validerat sina generella kompetenser

Projektet har fått godkänd finansiering av svenska ESF-rådet. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet vars uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden. Genom fonden finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Projektet löper mellan april 2019 – våren 2022

Kompetenscenter finns för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och har försörjningsstöd.

Kontaktpersoner

Elin Jartun, områdeschef Kompetenscenter
031-368 31 08

Sanaz Granqvist, projektledare
031-368 14 71