EU-finansierade projekt

Arbetsmarknad och vuxenutbildning driver ofta projekt tillsammans med EU, delvis finansierade av olika EU-fonder. Här kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Projekt Plus

Projekt Plus, i samverkan med Kompetenscenter, utforskar ett arbetssätt för matchning på arbetsmarknaden - där ett nära stöd för både arbetsgivare och arbetstagare är centralt. Målet är att fler företagare ska hitta rätt kompetens och fler göteborgare ska få jobb.