EU-finansierade projekt

Arbetsmarknad och vuxenutbildning driver ofta projekt tillsammans med EU, delvis finansierade av olika EU-fonder. Här kan du läsa om de projekt som pågår just nu.