Organisation och ledning i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Organisationsskiss

Äldre samt vård— och omsorgsförvaltningenKontaktuppgifter till förvaltningsledningen

Förvaltningsdirektör

Babbs Edberg

Telefon: 031-365 70 01

E-post: babbs.edberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Per-Olof Frick

Telefon: 031-365 69 71

E-post:  per-olof.frick@aldrevardomsorg.goteborg.se

HR

Avdelningschef Lotta Milleskog

Telefon: 031-365 70 03

E-post:  lotta.milleskog@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ekonomi

Avdelningschef Emma Höjgaard

Telefon: 031-365 10 77

E-post:  emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Stab och kommunikation

Avdelningschef Ulrika Stridvall Dahlén

Telefon: 031-365 86 75

E-post:  ulrika.stridvall.dahlen@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kvalitet och utveckling

Avdelningschef Björn Ek Wahlqvist

Telefon: 031-365 83 44

E-post:  bjorn.wahlqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Myndighet

Avdelningschef Ann-Louise Östman

Telefon: 031-365 70 28

E-post:  ann-louise.ostman@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hälso- och sjukvård

Avdelningschef Carin Bringestedt

Telefon: 031-365 70 10

E-post:  carin.bringestedt@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hälsofrämjande

Avdelningschef Maria Terins

Telefon: 031-366 76 64

E-post:  maria.terins@aldrevardomsorg.goteborg.se

Service

Avdelningschef Marie Knutsson

Telefon: 031-366 10 27

E-post:  marie.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Vård- och omsorgsboende

Avdelningschef Tina Isaksson

Telefon: 031-366 26 57

E-post:  tina.isaksson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hemtjänst

Avdelningschef Katarina Meuller

Telefon: 031-366 70 37

E-post:  katarina.meuller@aldrevardomsorg.goteborg.se