Budget och årsrapport för äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och nämnden för äldre samt vård- och omsorg beslutar om den budget som styr äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.

Budget 2021

Budget för 2021 kommer inom kort att finnas tillgänglig på denna sida.

Beslutad budget för ÄVO 2021

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I rapporten står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt förvaltningen har nått i det arbetet.