Äldre samt vård- och omsorgsnämndens mötestider

Nämnden för äldre samt vård- och omsorgsnämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Dessa sammanträden är inte öppna för allmänheten. Dagordning och protokoll finns att ladda ner digitalt.

Sammanträdestider 2021  

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
22 juni

24 augusti
21 september
26 oktober
23 november
14 december