Foto: Frida Winther

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

I äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar 9 600 medarbetare för att utföra 40 000 insatser varje dygn. Vi erbjuder hemtjänst, vård- och omsorgsboende och kommunal hälso- och sjukvård. Vi erbjuder också hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Aktuellt

 • Träffa teknikguider – pilotprojekt i Nordost

  Publicerad 26 november 2021
  Får du panik av teknik? Eller känner du någon senior som behöver hjälp med mobilen, datorn eller surfplattan? Tipsa då seniorerna om att träffa Teknikguiderna som kommer att befinna sig på olika torg i Nordost under kommande veckor. Teknikguiderna är ett pilotprojekt som drivs i Nordost för att inspirera seniorer att bli mer digitala och få en enklare digital vardag.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 23 november 2021

  Publicerad 26 november 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte beslutade nämnden att ökad valfrihet inom vård- och omsorgsboende ska införas nästa år. Nämnden beslutade också att flytta korttidsplatser till vård- och omsorgsboenden för äldre.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 26 oktober 2021

  Publicerad 2 november 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte presenterades ett förslag till förändrad ersättning till utförare inom hemtjänst. Förvaltningen rapporterade också om arbetet med att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare.
 • Välkommen tillbaka till seniorgymmen

  Publicerad 28 oktober 2021
  1 november öppnar seniorgymmen igen utifrån lokala riktlinjer.
 • Nya vård- och omsorgsboenden, fler korttidsplatser och avveckling av Hammarhus

  Publicerad 12 oktober 2021
  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har som mål att erbjuda äldre göteborgare en likvärdig och god vård- och omsorg. Samtidigt ska förvaltningen erbjuda attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och har en god arbetsmiljö. Som en del i att uppnå dessa mål har äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete för Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden. Det innefattar inflyttning till nya vård- och omsorgsboenden, avveckling av uttjänta boenden samt omställning till fler korttidsplatser.
 • Göteborgs Stad erbjuder 65-åringar kostnadsfria broddar

  Publicerad 1 oktober 2021
  I oktober får personer som fyller 65 under 2021 ett brev i brevlådan med en personlig värdekod som används för att ta del av erbjudandet. Det kommer finnas två olika sorters broddar att välja mellan. Du ska göra din beställning innan den 15 december.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 21 september 2021

  Publicerad 24 september 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte presenterades delårsrapporten för augusti där konsekvenser i pandemins spår redovisas. Förvaltningsdirektör Babbs Edberg informerade om en undersökning i förvaltningen med anledning av frågan om tystnadskultur. Nämnden ställde sig också positiv till förslaget om ny policy för mat och måltid.
 • Pratbänkar uppmuntrar till spontana samtal

  Publicerad 21 september 2021
  Ett tjugotal nya bänkar har placerats ut på platser som uppskattas av seniorer över hela Göteborg. Förhoppningen är att pratbänkarna ska bidra till fler spontana möten och samtal mellan göteborgare i alla åldrar. De gula bänkarna är en del av Göteborgs Stads uppdrag Åldersvänliga Göteborg.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 24 augusti 2021

  Publicerad 27 augusti 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick förvaltningen i uppdrag att beskriva hur språkkompetensen i förvaltningen kan höjas. För nämnden redogjordes också för svaret till Inspektionen för vård och omsorg om åtgärder och effekter när det gäller vården av äldre med misstänkt eller konstaterad covid -19.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 22 juni 2021

  Publicerad 29 juni 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick nämnden en presentation av arbetet med att omvandla permanenta lägenheter till korttidsplatser. Det beslutades att utöka antalet lägenheter med inriktning demens på Kvibergs vård- och omsorgsboende. Vid mötet fick också förvaltningen ett uppdrag att ge en mer komplett bild av det nya systemet med ökad valfrihet innan det införs.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 25 maj 2021

  Publicerad 28 maj 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick nämnden en rapport om de förberedelser förvaltningen gjort för att kunna erbjuda ökad valfrihet bland vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Det pågående arbetet med att hitta en gemensam modell för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) presenterades också.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 27 april 2021

  Publicerad 4 maj 2021
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte beslutades om särskilt viktiga frågor att lyfta in i Göteborgs Stads budget 2022 - 2024. Nämnden fattade också beslut om att avveckla Hammarhus vård- och omsorgsboende och att omvandla lägenheter till korttidsplatser på några av Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 23 mars 2021

  Publicerad 29 mars 2021
  Under äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fastställdes verksamhetsplanen för 2021. Svaret till Arbetsmiljöverket om förbättringarna av arbetsmiljön inom hemtjänsten godkändes och förvaltningen fick ett uppdrag att presentera en plan för kompetensförsörjning.