Fackförvaltningar

Fackförvaltningarna ansvarar för olika områden som gäller hela staden, till exempel utbildning, stadsbyggnad, miljö och kultur. Nedan hittar du stadens fackförvaltningar.