Organisation och ledning i förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 360 kommunala förskolor, ett 40-tal dagbarnvårdare och 21 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Totalt arbetar cirka 8 900 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all förskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

  • höja kvaliteten i undervisningen för barnens lärande och utveckling
  • öka likvärdigheten mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar
  • ge ett tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling​.

Från och med 1 augusti 2021 är förskoleförvaltningens utbildningsområden indelade efter Göteborgs Stads geografiska organisering, regionerna Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst, för att underlätta samverkan kring barnen.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör


Johan Olofson, telefon: 031-368 03 88
E-post: johan.olofson@forskola.goteborg.se

Styrning och ledningMalin Welin
, telefon: 031-368 06 37
E-post: malin.welin@forskola.goteborg.se

VerksamhetsstödEva Berg
, telefon: 031-366 52 31
E-post: eva.berg@forskola.goteborg.se

HR 


Maria Axberg
, telefon 031-368 23 53
E-post: maria.axberg@forskola.goteborg.se

EkonomiUlf Högberg
, telefon: 031-367 63 01
E-post: ulf.hogberg@forskola.goteborg.se

KommunikationNina Lindberg Hamn
, telefon: 031-367 65 46
E-post: nina.lindberg.hamn@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Hisingen

 


Annika Samuelsson Lovén

E-post: annika.loven@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde NordostJohan Forsstrand, telefon: 031-365 68 97
E-post: johan.forsstrand@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde SydvästMaria Vidlund
, telefon: 031-367 70 35
E-post: maria.vidlund@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde CentrumKatrin Busck, telefon: 031-365 71 15
E-post: katrin.busck@forskola.goteborg.se