Organisation och ledning i förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 7 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all förskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

  • höja kvaliteten i undervisningen för barnens lärande och utveckling
  • öka likvärdigheten mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar
  • ge ett tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling​.


Från och med 1 augusti 2021 anpassas förskoleförvaltningens utbildningsområden efter Göteborgs Stads geografiska organisering, regionerna Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst, för att underlätta samverkan kring barnen.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör (tf)


Hans Wettby, telefon: 031-365 70 70
E-post: hans.wettby@forskola.goteborg.se

Styrning och ledning


Malin Welin, telefon: 031-368 06 37
E-post: malin.welin@forskola.goteborg.se

Verksamhetsstöd


Eva Berg, telefon: 031-366 52 31
E-post: eva.berg@forskola.goteborg.se

HR (tf)


Ann-Christin Larsson
, telefon: 031-367 76 15
E-post: ann-christine.larsson@forskola.goteborg.se

Ekonomi


Ulf Högberg, telefon: 031-367 63 01
E-post: ulf.hogberg@forskola.goteborg.se

Kommunikation


Nina Lindberg Hamn, telefon: 031-367 65 46
E-post: nina.lindberg.hamn@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Hisingen

 

Annika Samuelsson Lovén
E-post: annika.loven@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Nordost


Johan Forsstrand, telefon: 031-365 68 97
E-post: johan.forsstrand@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Sydväst


Maria Vidlund
, telefon: 031-367 70 35
E-post: maria.vidlund@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Centrum


Katrin Busck, telefon: 031-365 71 15
E-post: katrin.busck@forskola.goteborg.se