Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskolenämndens möten 2023

 • 25 januari
 • 8 februari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 13 december

Handlingar och protokoll

Sök handlingar och protokoll

Nämndens ledamöter

Politiker i förskolenämnden