Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskolenämndens möten 2022

 • 3 januari
 • 26 januari
 • 9 februari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Sammanträdena börjar 16.00.

På grund av covid-19 är förskolenämndens sammanträden stängda för allmänheten tills vidare. Som grund för beslutet ligger Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, beslutade den 1 april 2020 (HSLF-FS 2020:12).

Enligt råden ska alla verksamheter i Sverige, däribland kommunala verksamheter, säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att undvika att flera personer samlas, begränsa antalet personer i en lokal och att undvika trängsel.

Handlingar och protokoll

Sök handlingar och protokoll

Nämndens ledamöter

Politiker i förskolenämnden