Förskoleförvaltningens verksamheter

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 360 kommunala förskolor, ett 40-tal dagbarnvårdare och 21 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.


Under Förskola och familjedaghem hittar du all information om våra verksamheter.

Förskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all förskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

 • Höja kvaliteten i undervisningen för barnens lärande och utveckling.
 • Öka likvärdigheten mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar.
 • Ge ett tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling​.

Göteborgs Stads förskolor är uppdelade i fyra utbildningsområden med en utbildningschef för varje område:

 • Sydväst
 • Nordost
 • Hisingen
 • Centrum.

Utbildningscheferna är en del av förvaltningsledningen.

Hitta våra verksamheter

  Våra förskolor

  Våra familjedaghem

  Våra öppna förskolor