Fastighetskontorets verksamheter

Våra verksamheter

Fastighetskontoret arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: mark, exploatering, förvaltning, boende och tillgänglighet.