Mötestider i fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren. Sammanträdet börjar kl 13.30.

Nämndens sammanträden 2022

måndag 7 februari
måndag 14 mars
måndag 25 april
måndag 23 maj
måndag 20 juni
måndag 29 augusti
måndag 26 september
måndag 24 oktober
måndag 21 november
måndag 12 december

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndhandlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden

Politiker i fastighetsnämnden

Fastighetskontoret