Fastighetsnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i fastighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs Stads mark- och bostadspolitiska uppgifter.

Mötestider

Fastighetsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren. Sammanträdet börjar kl 13.30.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter fastighetsnämndens handlingar och protokoll.

Budget och årsrapport

Politikerna i kommunfullmäktige och fastighetsnämnd beslutar om den budget som styr fastighetskontorets arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.