Organisation och ledning på fastighetskontoret


Fastighetsdirektör
Martin Öbo
031-368 11 29

Strategiska avdelningen
Chef Karin Frykberg
031-368 11 61

Exploateringsavdelningen
Chef Elisabet Gondinger
031-368 10 62

Avdelningen för utveckling av mark och byggnader
Tf chef Eva Odesten Romell
031-368 11 75

Boendeavdelningen
Chef Marie Persson
31-368 11 24

Verksamhetsstyrning:
Chef Peter Kim
031-368 12 02

Ekonomi
Chef Lena Thylén
031-368 10 13

HR
Chef Andreas Folkesson
031-368 13 73

Kommunikation
Chef Sofia Höwing
031-368 13 03

Juridik
Chef Maria Lindén Liljeström
031-368 12 32

IT
Chef Jonas Rönnqvist
031-368 11 54

Intern service
Chef Bengt Nordström
031-368 09 59