Fastighetskontorets hyresportal

Hyresportalen är till för dig som är hyresgäst på fastighetskontoret. Här hittar du som är hyresgäst information om ditt hyresavtal, och du kan hantera dina kontaktuppgifter, byta lösenord, skapa felanmälan samt följa dina ärenden.

Fastighetskontorets hyresportal

Ny information om hyresstöd 2021 (2021-07-06) (för utskrift)

Ansökan om hyresstöd för lokalhyresgäster

Nu är det klart att regeringen har infört ytterligare perioder av statligt hyresstöd. Det innebär att Fastighetskontoret fortsätter att erbjuda rabatter till sina hyresgäster. Nu handlar det om perioderna april-juni 2021 och juli-september 2021.

Sista dag att skicka sin ansökan till Fastighetskontoret är den 31 juli. Därefter går Fastighetskontoret igenom ansökningshandlingen och gör en ekonomisk analys. Senast  den 31 augusti ska ett avtal om hyresrabatt ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst. Därefter går handlingarna till Länsstyrelsen som ska godkänna ärendet för att hyresstödet ska beviljas.

Stödtrappa
Regeringens hyresstöd riktar sig till lokalhyresgäster som är särskilt drabbade i sviterna av covid-19, varpå Fastighetskontoret i samband med den nya stödperioden inför en trappa som ska ge hyresgästerna rabatter utifrån hur omsättningen minskat i jämförelse med ett normalår (2019). Det innebär att de som har ett omsättningstapp från 40 procent får helt hyresfritt. Med lägre omsättningstapp utgår ett lägre hyresstöd.

 • Från 40% omsättningstapp ger 100% hyresstöd
 • 30-39% omsättningstapp ger 50% hyresstöd
 • 10-29% omsättningstapp 25% hyresstöd
 • 0-9% omsättningstapp 0% hyresstöd
 • Avflyttande hyresgäster har inte rätt till hyresstöd

Vem kan ansöka?
Stödet riktar sig till företag i särskilt utsatta branscher som detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd.

Vilka som omfattas av stödet baseras på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, dvs den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod ändå kan omfattas om man är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Den fullständiga listan på branscher finns på regeringen.se.

Vad krävs för att få hyresstöd? 

 • För stöd kvartal 2 2021 ska det finns ett befintligt hyresförhållande senast den 31 mars 2021.
 • För stöd tredje kvartalet gäller i stället att hyresförhållandet ska finnas senast den 30 juni 2021.
 • Stödet beviljas under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran.
 • Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast den 31 augusti 2021.
 • Länsstyrelsen ska godkänna ärendet. 

Hur ansöker vi om hyresstöd?
Vi behöver få in ekonomiskt underlag från er, enligt specifikationen nedan, för att kunna göra en individuell bedömning och en skyndsam behandling. 

För att ansöka om hyresrabatt behöver vi få in följande från er som hyresgäst: 

 • Omsättningssiffror:
  – 1 januari-30 juni 2019
  – 1 januari-30 juni 2021
 • Beskriv kortfattat er nuvarande situation
 • Vilka åtgärder företaget själva gör för att förbättra situationen – handlingsplaner, personalneddragning, tillskjutande av eget kapital etc.
 • SNI kod
 • Har tidigare omställningsstöd mottagits, om ja vilket stöd har ni mottagit.

Var noga med att få med det underlag som efterfrågas – utan det kan vi inte behandla er ansökan.

Sista ansökningsdag
För att Fastighetskontoret ska ha möjlighet att hinna upprätta avtal och skicka in alla ansökningar till Länsstyrelsen inom utsatt tid måste vi få in era ansökningar, inklusive underlag, senast den 31 juli 2021.

Om ni planerar att söka stöd för er verksamhet, vänta inte utan skicka in så snart som möjligt. Efter 31 juli stängs ansökan. Ansökningar som inkommer efter detta datum kan inte garanteras hantering. Kontrollera att allt underlag som efterfrågas kommer med, då det krävs för att ansökan ska kunna behandlas.

Skicka ansökan till din förvaltare på Fastighetskontoret.