Statistik om bostadsbyggandet

Varje helår och kvartal publicerar fastighetskontoret statistik om bostadsbyggandet i Göteborg. En gång varje år gör vi också en lägesrapport om bostadsförsörjningen i Göteborg. Här kan du ta del av rapporterna.

Gå till Statistik om bostadsbyggandet