Plan- och byggprojekt

Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Gå till plan- och byggprojekt