Handlingsplan för äldres boende

En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov.

Handlingsplanen består av 4 strategier och 10 delstrategier

  1. Öka kunskap
  2. Öka normalisering
  3. Öka tillgänglighet
  4. Öka antalet mellanboenden

Du kan ta del av hela materialet i de två handlingsplanerna:

Äldres boende (version 1)

Äldres boende (version 2)