Fastighetskontorets rapporter och broschyrer

Handlingsplan för äldres boende

En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov.

Statistik om bostadsbyggandet

Varje helår och kvartal publicerar fastighetskontoret statistik om bostadsbyggandet i Göteborg. En gång varje år gör vi också en lägesrapport om bostadsförsörjningen i Göteborg. Här kan du ta del av rapporterna.

Plan- och byggprojekt

Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.