Mötestider i exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren.

Måndag 2 januari
Måndag 30 januari
Måndag 27 februari
Måndag 27 mars
Måndag 24 april
Måndag 22 maj
Måndag 12 juni
Måndag 28 augusti
Måndag 25 september
Måndag 23 oktober
Måndag 20 november
Måndag 18 december

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndhandlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Politiker i exploateringsnämnden

Exploateringsförvaltningen