Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i reglementet som beslutas av kommunfullmäktige.