Mötestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår av kallelsen/föredragningslistan.

Handlingar

Handlingar till nämndens sammanträden hittar du under Nämndhandlingar.

Sammanträdesdatum 2023

10 januari

7 februari

21 februari

21 mars

25 april

16 maj

14 juni

22 augusti

26 september

24 oktober

21 november

19 december