Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i reglementet som beslutas av kommunfullmäktige.

Mötestider

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår av kallelsen/föredragningslistan.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter nämndens handlingar och protokoll.