Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.


Förvaltningsdirektör

Andreas Lökholm
Telefon: 031-368 60 39 | 072-539 64 96
E-post: andreas.lokholm@arbvux.goteborg.se

Staben

Staben bereder frågor till ledningsgruppen och koordinerar huvudverksamhetsfrågor, förvaltningsövergripande utredningar, ansvarar för verksamhetsstatistik, EU-frågor och stödjer förvaltningens utvecklingsarbete. Staben har vidare en förvaltningsövergripande roll i upphandlingsarbetet och en samordnande roll vad det gäller uppföljningsrapporter, årsrapporter och bokslut.

Kathrin Ahlstedt, stabschef
Telefon: 031-368 30 57 | 073-078 77 41
E-post: kathrin.ahlstedt@arbvux.goteborg.se

HR och kansli

Personalenheten utvecklar arbetsorganisation och ledarskap. Den arbetar med lönepolitik och personalsociala frågor. Enheten arbetar också med miljö-, genus- och mångfaldsfrågor.

Maria Löfgren, HR- och kanslichef
Telefon: 031-368 08 89 | 073-866 12 72
E-post: maria.lofgren@arbvux.goteborg.se

Ekonomi och inköp

Ekonomienheten samordnar den ekonomiska redovisningen, sammanställer budget. Inköpsavdelningen samordnar förvaltningens samtliga inköp och ansvarar för upphandlingar och avtal.

Hans Timan, t.f. ekonomichef
Telefon: 031-368 30 33  |  073-078 77 30
E-post: hans.timan@arbvux.goteborg.se

Kommunikation och IT

Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation på både strategisk och operativ nivå. Avdelningen ansvarar också för samtliga IT-frågor på både strategisk och operativ nivå.

Ann Flyning, kommunikations- och it-chef
Telefon: 031-368 14 50 | 070-512 01 12
E-post: ann.flyning@arbvux.goteborg.se

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar för att fler göteborgare ska få och behålla ett arbete genom ett individinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt med arbetsmarknadens behov i fokus. Avdelningen ska också samordna arbetsmarknadsinsatserna med utbildningsavdelningen. Avdelningen består av fyra Kompetenscenter och Centrum för arbetsmarknadsinsatser.

Anne Benson, avdelningschef
​Telefon: 031-368 08 64 | 079-066 40 55
E-post: carina.falkewall@arbvux.goteborg.se 

Centrum för arbetsmarknadsanställningar

Anne Benson,  områdeschef 
Telefon: 031-368 08 64 | 079-066 40 55
E-post: anne.benson@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 1

Sofia Gustafson, enhetschef
Telefon: 072-856 75 49
E-post: sofia.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 2

Mattias Thörn, enhetschef
Telefon: 076-495 39 90
E-post: mattias.thorn@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 3

Josefin Johansson, enhetschef
Telefon: 070-245 07 15
E-post: josefin.johansson@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter

Elin Jartun, områdeschef Kompetenscenter
Telefon: 031-368 31 08 | 073-910 20 01 
E-post: elin.jartun@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter Angered och Kompetenscenter Hisingen

Martin Larsson, enhetschef
Telefon: 031-368 14 91 | 076-275 71 75
E-post:  martin.larson@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter Centrum-Väster och Kompetenscenter Öster

Martina Löfås, enhetschef 
Telefon: 031-368 60 73 | 072-856 52 22
E-post: martina.lofas@arbvux.goteborg.se

Utvecklings- och samordningsenheten

Fredrik Lyrblad, interimistisk enhetschef
Telefon: 031-368 14 34 | 073-566 92 25
E-post: fredrik.lyrblad@arbvux.goteborg.se

Vuxenutbildningsavdelningen

  • Planerar, samordnar och beställer och utvärderar insatser inom vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Arbetar med pedagogisk utveckling i samverkan med de upphandlade skolorna.
  • Avdelningen ansvarar för studerandeservice, studie- och yrkesvägledning och uppsökande verksamhet som bland annat innebär rekrytering av presumtiva studerande.
  • Tillsammans med enheten för utveckling och samordning skapa en fungerande insatskedja bestående av skräddarsydda insatser och reguljär utbildning för att möjliggöra för vidare studier, etablering på arbetsmarknaden eller utveckling av kompetenser hos göteborgarna.

Mia Strand Wessling, avdelningschef, skolchef
Telefon: 031-368 30 27 | 073-078 77 48
E-post: mia.strand.wessling@arbvux.goteborg.se

Område utbildning

Jamileh Mobaser, områdeschef
Telefon: 031-368 30 64 | 073-078 77 39
E-post: jamileh.mobaser@arbvux.goteborg.se

Utbildningsenheten

Jessica Marander, enhetschef
Telefon: 031-368 30 58 | 073-724 90 15
E-post: jessica.marander@arbvux.goteborg.se

Område Karriärvägledning och Ingången till studier

Amanda Waldem, områdeschef
Telefon: 031-368 14 36 | 073-066 71 60
E-post: amanda.waldem@arbvux.goteborg.se

Vägledningsenhet Haga

Catarina Gustafsson, enhetschef 
Telefon: 031-368 31 06 | 073-910 20 04
E-post: catarina.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Vägledningsenhet Linné

Gustav Elowson, enhetschef
Telefon: 031-368 30 67 | 076-496 20 44
E-post: gustaf.elowson@arbvux.goteborg.se

Kartläggning

Charlotte Landehag, enhetschef
Telefon: 031-368 60 75 | 072-856 54 67
E-post: charlotte.landehag@arbvux.goteborg.se

Antagning och information

Anna Loberg, enhetschef
Telefon: 031-368 08 99 | 076-496 27 01 
E-post: anna.loberg@arbvux.goteborg.se