Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.


Förvaltningsdirektör

Andreas Lökholm
Telefon: 031-368 60 39 | 072-539 64 96
E-post: andreas.lokholm@arbvux.goteborg.se

Staben

Staben bereder frågor till ledningsgruppen och koordinerar huvudverksamhetsfrågor, förvaltningsövergripande utredningar, ansvarar för verksamhetsstatistik, EU-frågor och stödjer förvaltningens utvecklingsarbete. Staben har vidare en förvaltningsövergripande roll i upphandlingsarbetet och en samordnande roll vad det gäller uppföljningsrapporter, årsrapporter och bokslut.

Kathrin Ahlstedt, stabschef
Telefon: 031-368 30 57 | 073-078 77 41
E-post: kathrin.ahlstedt@arbvux.goteborg.se

HR och kansli

Personalenheten utvecklar arbetsorganisation och ledarskap. Den arbetar med lönepolitik och personalsociala frågor. Enheten arbetar också med miljö-, genus- och mångfaldsfrågor.

Maria Löfgren, HR- och kanslichef
Telefon: 031-368 08 89 | 073-866 12 72
E-post: maria.lofgren@arbvux.goteborg.se

Ekonomi och inköp

Ekonomienheten samordnar den ekonomiska redovisningen, sammanställer budget. Inköpsavdelningen samordnar förvaltningens samtliga inköp och ansvarar för upphandlingar och avtal.

Peter Walton, ekonomichef
Telefon: 031-368 30 87  |  073-078 77 20
E-post: peter.walton@arbvux.goteborg.se

Kommunikation och IT

Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation på både strategisk och operativ nivå. Avdelningen ansvarar också för samtliga IT-frågor på både strategisk och operativ nivå.

Ann Flyning, kommunikations- och it-chef
Telefon: 031-368 14 50 | 070-512 01 12
E-post: ann.flyning@arbvux.goteborg.se

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar för att fler göteborgare ska få och behålla ett arbete genom ett individinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt med arbetsmarknadens behov i fokus. Avdelningen ska också samordna arbetsmarknadsinsatserna med utbildningsavdelningen. Avdelningen består av fyra Kompetenscenter och Centrum för arbetsmarknadsinsatser.

Carina Falkewall, avdelningschef
​Telefon: 031-368 14 63 | 070-785 29 22
E-post: carina.falkewall@arbvux.goteborg.se 

Centrum för arbetsmarknadsanställningar

Anne Benson, vikarierande områdeschef 
Telefon: 031-368 08 64 | 079-066 40 55
E-post: anne.benson@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 1

Sofia Gustafson, enhetschef
Telefon: 072-856 75 49
E-post: sofia.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 2

Jeanette Kristiansson, tf. enhetschef
Telefon: 072-856 74 19
E-post: jeanette.kristiansson@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter

Elin Jartun, områdeschef Kompetenscenter
Telefon: 031-368 31 08 | 073-910 20 01 
E-post: elin.jartun@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter Angered och Kompetenscenter Hisingen

Martin Larsson, enhetschef
Telefon: 031-368 14 91 | 076-275 71 75
E-post:  martin.larson@arbvux.goteborg.se

Kompetenscenter Centrum-Väster och Kompetenscenter Öster

Martina Löfås, enhetschef 
Telefon: 031-368 60 73 | 072-856 52 22
E-post: martina.lofas@arbvux.goteborg.se

Utvecklings- och samordningsenheten

Bengt Olsson, enhetschef
Telefon: 031-368 08 81 | 072-145 94 82
E-post: bengt.olsson@arbvux.goteborg.se 

Vuxenutbildningsavdelningen

Avdelningens uppdrag:

  • Planera, samordna och beställa och utvärdera insatser inom vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsområdet samt att arbeta med pedagogisk utveckling i samverkan med de upphandlade skolorna.
  • Avdelningen ska också ansvara för studerandeservice, studie- och yrkesvägledning och uppsökande verksamhet som bland annat innebär rekrytering av presumtiva studerande.
  • Med Utvecklingsenheten skapa en fungerande insatskedja bestående av skräddarsydda insatser och reguljär utbildning för att möjliggöra för vidare studier, etablering på arbetsmarknaden eller utveckling av kompetenser hos göteborgarna.

Mia Strand Wessling, avdelningschef, skolchef
Telefon: 031-368 30 27 | 073-078 77 48
E-post: mia.strand.wessling@arbvux.goteborg.se

Område utbildning

Jamileh Mobaser, områdeschef
Telefon: 031-368 30 64 | 073-078 77 39
E-post: jamileh.mobaser@arbvux.goteborg.se

Utbildningsenheten

Amanda Waldem, enhetschef
Telefon: 031-368 14 36 | 073-066 71 60
E-post: amanda.waldem@arbvux.goteborg.se

Område Karriärvägledning och Ingången till studier

Ulf Petersson, områdeschef
Telefon: 031-368 14 69 | 070-739 75 42 
E-post: ulf.petersson@arbvux.goteborg.se

Vägledningsenhet Haga

Catarina Gustafsson, enhetschef 
Telefon: 031-368 31 06 | 073-910 20 04
E-post: catarina.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Vägledningsenhet Linné

Anita Ahlman, enhetschef
Telefon: 031-368 31 04 | 073-910 20 02
E-post: anita.ahlman@arbvux.goteborg.se

Kartläggning

Charlotte Landehag, enhetschef
Telefon: 031-368 60 75 | 072-856 54 67
E-post: charlotte.landehag@arbvux.goteborg.se

Antagning och information

Anna Loberg, enhetschef
Telefon: 031-368 08 99 | 076-496 27 01 
E-post: anna.loberg@arbvux.goteborg.se