Våra verksamheter - äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Hemtjänst

Behöver du stöd i vardagen? Då kan du ansöka om hemtjänst. Du kan få hjälp med till exempel personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt. Du bestämmer tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Läs mer om hemtjänst.

Boenden för äldre

Det finns flera typer av boenden i Göteborg för dig som äldre. Här får du information om hur du ansöker om en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende, vad som ingår och vad det kostar.

Läs mer om boende för äldre.

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård)

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Läs mer om kommunal hälso- och sjukvård

Mötesplatser och verksamhet för äldre

I Göteborg finns olika möjligheter till rörelse och umgänge för dig som äldre. Det finns bland annat mötesplatser, lägerverksamhet och aktiviteter som stimulerar både hjärta och hjärna.

Läs mer om mötesplatser och andra verksamheter för äldre.

Fixartjänst

Ibland kan det vara skönt och framför allt säkrare att få hjälp med praktiska saker i sitt hem. Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av fixartjänst. Vi vill öka tryggheten och förebygga fallolyckor genom vår tjänst.

Läs mer om fixartjänst.

Mer information 

På vår sida för äldreomsorg hittar du mer information om våra verksamheter, vad det kostar, hur du ansöker och vilket stöd du kan få av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Läs mer om äldreomsorg.