Organisation och ledning i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Organisationsskiss

Illustration som visar organisationsschema

Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen

Förvaltningsdirektör

Babbs Edberg
Telefon: 031-365 70 01
E-post: babbs.edberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Förvaltningscontrollers

Per-Olof Frick
Telefon: 031-365 69 71
E-post: per-olof.frick@aldrevardomsorg.goteborg.se

Katarina Meuller
Telefon: 031-365 72 99
E-post: katarina.meuller@aldrevardomsorg.goteborg.se

HR

Avdelningschef Lotta Milleskog
Telefon: 031-365 70 03
E-post: lotta.milleskog@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ekonomi

Avdelningschef Emma Höjgaard
Telefon: 031-365 10 77
E-post: emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Stab och kommunikation

Avdelningschef Ulrika Stridvall Dahlén
Telefon: 031-365 86 75
E-post: ulrika.stridvall.dahlen@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kvalitet och utveckling

Avdelningschef Simon Andrén Cederholm
Telefon: 031-366 72 68
E-post: simon.cederholm@aldrevardomsorg.goteborg.se

Myndighet

Avdelningschef Ann-Louise Östman
Telefon: 031-365 70 28
E-post: ann-louise.ostman@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hälso- och sjukvård

Avdelningschef Carin Bringestedt
Telefon: 031-365 70 10
E-post: carin.bringestedt@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hälsofrämjande

Avdelningschef Maria Terins
Telefon: 031-366 76 64
E-post: maria.terins@aldrevardomsorg.goteborg.se

Service

Tf avdelningschef Ulf Krüger
Telefon: 031-366 78 85
E-post: ulf.kruger@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Vård- och omsorgsboende

Avdelningschef Tina Isaksson
Telefon: 031-366 26 57
E-post: tina.isaksson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hemtjänst

Avdelningschef Monika Bondesson
Telefon: 031-365 78 81
E-post: monika.bondesson@aldrevardomsorg.goteborg.se