Lokalt råd Sydväst

Pensionärsrådet i Sydväst är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Sydväst finns drygt 24 000 folkbokförda personer över 65 år. Cirka 85 procent är födda i Sverige.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Medlemmar i Sydvästs pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna:

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Pensionärsrådet i Sydväst representerar

Kaverös, Flatås, Högsbohöjd, Högsbotorp, Ruddalen, Järnbrott,  Högsbo, Askim, Hovås, Billdal, Bratthammar, Önnered, Näset, Guldringen, Skattegården, Ängås, Grevegården, Kannebäck, Tofta, Frölunda Torg, Fiskebäck, Långedrag, Hagen, Grimmered och Södra Skärgården. 

Handlingar och protokoll

Här samlar vi protokoll