Lokalt råd Nordost

Pensionärsrådet i Nordost är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Nordost finns drygt 12 000 folkbokförda personer över 65 år. Cirka 46 procent är födda i Sverige.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Medlemmar i Nordosts pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna:

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Pensionärsrådet i Nordost representerar

Linnarhult, Gunnilse, Bergum, Bergsjön, Gamlestaden, Utby, Kortedala, Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo, Rannebergen, Agnesberg, Lövgärdet och Gårdstensberget.

Handlingar och protokoll

Här samlar vi protokoll