Lokalt råd Hisingen

Pensionärsrådet på Hisingen är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Hisingen finns cirka 25 000 folkbokförda personer över 65 år. Drygt 70 procent är födda i Sverige.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Medlemmar i Hisingens pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna:

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Pensionärsrådet på Hisingen representerar

Kärra, Rödbo, Backa, Skogome, Brunnsbo, Backa, Skälltorp, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Rambergsstaden, Norra Älvstranden, Eriksberg, Lindholmen, Hjuvik, Nolered, Arendal, Björlanda, Tuve, Säve, Slättadamm, Kärrdalen, Svartedalen, Jättesten, Norra Biskopsgården, Södra Biskopsgården och Länsmansgården. 

Handlingar och protokoll

Här samlar vi protokoll